วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

บวงสรวงสวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงสวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

580207_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงสวดอิติปิโส๓จบพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3