วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กำลังใจเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้น(เทศน์ ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-เทศน์กำลังใจเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้น
580228_02_เทศน์กำลังใจเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้น.mp3