วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ (ตอบปัญหาธรรม ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - ตอบปัญหาธรรม : การเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ

580208_05_ตอบปัญหาธรรมการเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ.mp3