วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ความพอดีของการมีเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมความพอดีของการมีเมตตา
580222_05_ปกิณกะธรรมความพอดีของการมีเมตตา.mp3