วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อารมณ์พระอริยะ (ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ

580201_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3