วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง
591113_08_ปกิณกะธรรมการตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยในวันลอยกระทง.mp3