วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กำลังใจในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๗ พ.ย. ๕๙)

๒๗ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ
591127_06_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3