วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ
591113_07_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติอย่าทิ้งวิปัสสนาญาณ.mp3