วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา
591112_06_ปกิณกะธรรมการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา.mp3