วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

กำลังใจของผู้สูญเสีย(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ย. ๕๙)

๑๓ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย
591113_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจของผู้สูญเสีย.mp3