วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อารมณ์พระกรรมฐาน(คุยก่อนกรรมฐาน ๑๒ พ.ย. ๕๙)

๑๒ พ.ย. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระกรรมฐาน
591112_05_คุยก่อนกรรมฐานอารมณ์พระกรรมฐาน.mp3