วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

จิตไม่เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือสติ(ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ย. ๕๙)

๒๕ พ.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตไม่เปลี่ยน สิ่งที่เปลี่ยนคือสติ
591125_01_ปกิณกะธรรมจิตไม่เปลี่ยนสิ่งที่เปลี่ยนคือสติ.mp3