วันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2560

สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด(เทศน์ ๑๓ ส.ค. ๖๐)

๑๓ ส.ค. ๖๐-เทศน์สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด
600813_02_เทศน์สัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายตายเกิดมีความตายเป็นที่สุด.mp3