วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๐)

๑๘ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมละนิวรณ์ทั้ง ๕ ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
600818_01_ปกิณกะธรรมละนิวรณ์ทั้ง๕ด้วยการเจริญพระกรรมฐาน.mp3