วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน(เทศน์ ๖ ส.ค. ๖๐)

๖ ส.ค. ๖๐-เทศน์ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน
600806_03_เทศน์ศีลจะทำให้มีความสุขที่แท้แน่นอน.mp3