วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พึงปฏิบัติด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพึงปฏิบัติด้วยอารมณ์ปล่อย
600812_10_ปกิณกะธรรมพึงปฏิบัติด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3