วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การเดินเข้าห้องพุทธคุณด้วยการแยกกายกับจิต(กรรมฐาน ๒๗ ส.ค. ๖๐)

๒๗ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานการเดินเข้าห้องพุทธคุณด้วยการแยกกายกับจิต
600827_05_กรรมฐานการเดินเข้าห้องพุทธคุณด้วยการแยกกายกับจิต.mp3