วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว
600819_01_ปกิณกะธรรมการตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระนิพพานเป็นอารมณ์เดียว.mp3