วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทำจิตให้เยือกเย็นด้วยการเจริญพรหมวิหาร ๔ (กรรมฐาน ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานทำจิตให้เยือกเย็นด้วยการเจริญพรหมวิหาร ๔
600812_09_กรรมฐานทำจิตให้เยือกเย็นด้วยการเจริญพรหมวิหาร๔.mp3