วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ไหว้ครูพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมไหว้ครูพระกรรมฐาน
600826_03_ปกิณกะธรรมไหว้ครูพระกรรมฐาน.mp3