วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การวางอารมณ์ในวันไหว้ครู(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๐)

๒๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในวันไหว้ครู
600825_01_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ในวันไหว้ครู.mp3