วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การใคร่ครวญให้เห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์(ปกิณกะธรรม ๑๑ ส.ค. ๖๐)

๑๑ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญให้เห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์
600811_02_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญให้เห็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์.mp3