วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

คำแนะนำในการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลัง(ปกิณกะธรรม ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลัง
600805_07_ปกิณกะธรรมคำแนะนำในการฝึกพระกรรมฐานเต็มกำลัง.mp3