วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การสวดพุทธมนต์บูชาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๕ ส.ค. ๖๐)

๒๕ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมการสวดพุทธมนต์บูชาครูบาอาจารย์
600825_02_ปกิณกะธรรมการสวดพุทธมนต์บูชาครูบาอาจารย์.mp3