วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แยกจิตจากกายเข้าห้องพุทธคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมแยกจิตจากกายเข้าห้องพุทธคุณ
600819_06_ปกิณกะธรรมแยกจิตจากกายเข้าห้องพุทธคุณ.mp3