วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๖๐)

๒๐ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ
600820_06_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมไม่หวั่นไหวในการปฏิบัติ.mp3