วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

วางกำลังใจในการใช้ร่างกายเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๑๘ ส.ค. ๖๐)

๑๘ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการใช้ร่างกายเพื่อการไม่กลับมาเกิด
600818_02_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจในการใช้ร่างกายเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3