วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ยันต์เกราะเพชรและพระคาถามหาลาภ(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมยันต์เกราะเพชรและพระคาถามหาลาภ
600826_02_ปกิณกะธรรมยันต์เกราะเพชรและพระคาถามหาลาภ.mp3