วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หลักปฏิบัติเพื่อการจบกิจ(กรรมฐาน ๕ ส.ค. ๖๐)

๕ ส.ค. ๖๐-กรรมฐานหลักปฏิบัติเพื่อการจบกิจ
600805_04_กรรมฐานหลักปฏิบัติเพื่อการจบกิจ.mp3