วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

พระเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๖๐)

๒๐ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระ
600820_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตาของพระ.mp3