วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ย. ๕๙)

๑๘ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590918_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3