วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

ความดีเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาเรา(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๕๙)

๑๐ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความดีเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาเรา
590910_05_ปกิณกะธรรมความดีเท่านั้นเป็นเครื่องรักษาเรา.mp3