วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.ย. ๕๙)

๑๐ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590910_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3