วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

ระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยพุทธานุสสติ(กรรมฐาน ๒๔ ก.ย. ๕๙)

๒๔ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยพุทธานุสสติ
590924_04_กรรมฐานระงับอารมณ์ฟุ้งด้วยพุทธานุสสติ.mp3