วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2559

การพิจารณาถึงความดียังไม่พอ(เทศน์ ๒๕ ก.ย. ๕๙)

๒๕ ก.ย. ๕๙-เทศน์การพิจารณาถึงความดียังไม่พอ
590925_02_เทศน์การพิจารณาถึงความดียังไม่พอ.mp3