วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

อายตนะ(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.ย. ๕๙)

๑๑ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอายตนะ
590911_03_ปกิณกะธรรมอายตนะ.mp3