วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๕๙)

๒๔ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590924_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3