วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2559

อุปสรรคในการเข้าถึงความดี(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.ย. ๕๙)

๒๔ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมอุปสรรคในการเข้าถึงความดี
590924_06_ปกิณกะธรรมอุปสรรคในการเข้าถึงความดี.mp3