วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559

รักษาจิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน(กรรมฐาน ๑๐ ก.ย. ๕๙)

๑๐ ก.ย. ๕๙-กรรมฐานรักษาจิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน
590910_04_กรรมฐานรักษาจิตด้วยการเจริญพระกรรมฐาน.mp3