วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๑๘ ก.ย. ๕๙)

๑๘ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590918_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3