วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2559

พรจากการให้ทาน(ปกิณกะธรรม ๑๗ ก.ย. ๕๙)

๑๗ ก.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน
590917_01_ปกิณกะธรรมพรจากการให้ทาน.mp3