วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เตือนเราทั้งหลายให้มีเมตตาไว้ (สนทนา ๙ มิ.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

๙ มิ.ย. ๖๖ - สนทนาเตือนเราทั้งหลายให้มีเมตตาไว้  (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙)