วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566

สุคติย่อมเป็นที่ไปของผู้หมั่นนึกถึงบุญกุศลที่สะสมไว้(ปกิณกะธรรม ๓ มิ.ย. ๖๖) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

๓ มิ.ย. ๖๖ - สุคติย่อมเป็นที่ไปของผู้หมั่นนึกถึงบุญกุศลที่สะสมไว้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘)

580726_03_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B9%89CH.mp3