วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก(ปกิณกะธรรม ๙ ก.พ. ๖๑)

๙ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องหนักแน่น และข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก
610209_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจต้องหนักแน่นและข่มใจตัวเองในการไม่ทำชั่วอีก.mp3