วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ทุกคนมีกรรมเฉพาะตน(ปกิณกะธรรม ๑๑ ก.พ. ๖๑)

๑๑ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมทุกคนมีกรรมเฉพาะตน
610211_01_ปกิณกะธรรมทุกคนมีกรรมเฉพาะตน.mp3