วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำรวมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อสมาทานพระกรรมฐาน(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๑)

๓ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมสำรวมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อสมาทานพระกรรมฐาน
610203_04_ปกิณกะธรรมสำรวมใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเมื่อสมาทานพระกรรมฐาน.mp3