วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ยึดถือคุณความดีของพระรัตนตรัยมาปฏิบัติตาม อย่ายึดถือคน(เทศน์ ๔ ก.พ. ๖๑)

๔ ก.พ. ๖๑-เทศน์ยึดถือคุณความดีของพระรัตนตรัยมาปฏิบัติตาม อย่ายึดถือคน
610204_02_เทศน์ยึดถือคุณความดีของพระรัตนตรัยมาปฏิบัติตามอย่ายึดถือคน.mp3