วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

คนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์ บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๑)

๒๕ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมคนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์ บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย
610225_04_ปกิณกะธรรมคนเขลาจะโทษคนอื่นว่าทำให้เป็นทุกข์บัณฑิตจะโทษตัวเองว่ามีร่างกาย.mp3