วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๑)

๒๕ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย
610225_03_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ก่อนบูชาพระรัตนตรัย.mp3