วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อานิสงส์งานสาธารณประโยชน์เพื่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๔ ก.พ. ๖๑)

๒๔ ก.พ. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์งานสาธารณประโยชน์เพื่อการปฏิบัติ
610224_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์งานสาธารณประโยชน์เพื่อการปฏิบัติ.mp3